Home / MAT (Special) Degree Students

 

Mathematics Special Part I Undergraduates (12 Students)

 • H. P. Silva
 • Vasandaamani
 • G. S. D. Kularathna
 • L. K. Deshan
 • P. Vidura Lakmal
 • P. N. Sewwandi
 • R. W. Perera
 • S. M. Kapurubandara
 • H. Vidanapathirana
 • L. S. Malshani
 • A. C. C. Pabasara
 • W. R. Thathsarani

Mathematics Special Part II Undergraduates (10 Students)

 • S.M.D.R. Abeyrathne
 • H.V.P.Chathurika
 • G.K.A.J. De Silva
 • K.G.Shamani Dilrukshika
 • D.G.S.Gunasekara
 • H.P.P.M.Hewawasam
 • L.K. Deshika Madhushani
 • Hasitha Nipun
 • W.T.Pramodhya
 • J.M.Halliwell